tone ombre

Có tất cả 3 sản phẩm

BH Cosmetics

Essential Eyes To Go – 6 Color Eyeshadow Palette

Bảng màu phấn mắt BH Cosmetics 6 màu tone cơ bản
183.000 

BH Cosmetics

Foil Eyes To Go – 6 Color Eyeshadow Palette

Bảng màu phấn mắt BH Cosmetics 6 màu tone Ombre
183.000 

BH Cosmetics

Modern Mattes To Go – 6 Color Eyeshadow Palette

Bảng màu phấn mắt BH Cosmetics 6 màu phấn lì tone hồng đào
183.000