THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Các bạn vui lòng chuyển khoản cho Bonita Cosmetic sử dụng một trong ba tài khoản ngân hàng sau:

Khi chuyển khoản, nên ghi chú: Tên và Số điện thoại. Lưu ý: Khi chuyển khoản, bạn chụp lại hóa đơn chuyển tiền hoặc màn hình xác nhận chuyển tiền (nếu chuyển qua Internet Banking). Do đôi khi chúng mình kiểm tra giao dịch, giao dịch không hiện lên đầy đủ thông tin.

1) Ngân hàng Sài Gòn Hà nội SHB

Nguyễn Thuỳ Linh

STK: 1005622660

SHB chi nhánh Hà Nội

2) Ngân hàng Vietcombank

Nguyễn Thuỳ Linh

STK: 0011004242163

Chi nhánh Hà Nội

3) Ngân hàng VIB

Nguyễn Thuỳ Linh

STK: 068704060107498

Chi nhánh Trung tâm Kinh doanh Hà Nội

Hotline: 0974.02.25.25