Tạo khối

Có tất cả 11 sản phẩm

BH Cosmetics

39 Color Eyeshadow & Blush Palette – Special Occasion

Bảng màu mắt và phấn má 39 màu BH Cosmetic
359.000 

BH Cosmetics

Blushed Neutrals Palette – 26 Color Eyeshadow And Blush Palette

Bảng phấn má 26 màu BH Cosmetic tone tự nhiên
359.000 

BH Cosmetics

Brush V3 – Vegan Contour Brush

Chổi đầu vát tạo khối BH Cosmetic Vegan Collection - loại V3
269.000 

BH Cosmetics

Classic Blush Palette

Bảng màu BH Cosmetics CLASSIC BLUSH PALETTE 10 màu
379.000 

BH Cosmetics

Contour & Blush Palette Color Contour & Blush 1

Bảng 6 màu phấn má và tạo khối BH Cosmetic số 1
259.000 

BH Cosmetics

Contour & Blush Palette Color Contour & Blush 2

Bảng 6 màu phấn má và tạo khối BH Cosmetic số 2
259.000 

City Color

Contour Palette

Bảng tạo khối City Colour
189.000 

BH Cosmetics

Foil Eyes 2 – 28 Color Eyeshadow Palette

Bảng màu mắt và phấn má 28 màu Foil Eyes BH Cosmetic
419.000 

BH Cosmetics

Nude Blush – 10 Color Blush Palette

Bảng phấn má 10 màu BH Cosmetic _ Bảng Nude Blush
189.000 

Sleek Makeup

Sleek Face Form Contour Kit Light

Bảng phấn tạo khối và phấn má Sleek - bảng màu Light
315.000 

Sleek Makeup

Sleek Makeup Highlighter Palette Solstice

Bảng phấn Highlight Sleek_ bảng Solstice
339.000