Tạo khối

Có tất cả 7 sản phẩm

BH Cosmetics

Classic Blush Palette

Bảng màu BH Cosmetics CLASSIC BLUSH PALETTE 10 màu
379.000 

BH Cosmetics

Contour & Blush Palette Color Contour & Blush 1

Bảng 6 màu phấn má và tạo khối BH Cosmetic số 1
259.000 

BH Cosmetics

Contour & Blush Palette Color Contour & Blush 2

Bảng 6 màu phấn má và tạo khối BH Cosmetic số 2
259.000 

City Color

Contour Palette

Bảng tạo khối City Colour
189.000 

BH Cosmetics

Nude Blush – 10 Color Blush Palette

Bảng phấn má 10 màu BH Cosmetic _ Bảng Nude Blush
189.000 

Sleek Makeup

Sleek Face Form Contour Kit Light

Bảng phấn tạo khối và phấn má Sleek - bảng màu Light
315.000 

BH Cosmetics

Spotlight Highlight Palette

Bảng màu tạo khối sáng SPOTLIGHT 6 màu BH Cosmetic
315.000