Kẻ môi

Có tất cả 8 sản phẩm

Kiko Milano

Smooth Temptation Lipstick 03

Son cây Kiko đầu nhỏ vẽ viền môi, định hình màu
149.000 

Kiko Milano

Unlimited Stylo 03

Son Kiko Unlimited Stylo _ Màu 03
179.000 

Kiko Milano

Unlimited Stylo 04

Son Kiko Unlimited Stylo _ Màu 04
179.000 

BH Cosmetics

Waterproof Lip Liner_màu Delight

Bút kẻ viền môi không trôi BH Cosmetics_ Màu Delight
149.000 

BH Cosmetics

Waterproof Lip Liner_màu Fuchsia

Bút kẻ viền môi không trôi BH Cosmetics_ Màu Fuchsia
149.000 

BH Cosmetics

Waterproof Lip Liner_màu Glory

Bút kẻ viền môi không trôi BH Cosmetics_ Màu Glory
149.000 

BH Cosmetics

Waterproof Lip Liner_màu Muse

Bút kẻ viền môi không trôi BH Cosmetics_ Màu Muse
149.000 

BH Cosmetics

Waterproof Lip Liner_màu Retro

Bút kẻ viền môi không trôi BH Cosmetics_ Màu Retro
149.000